Η κάθαρση στην αρχαιοελληνική γραμματεία

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Abstract Conceptually, the term purification or Katharsis is defined as the redemption of the human soul from innate or acquired elements, which hinder its balanced function. It is a purifying process in its nature, in which the soul can get rid of the unnecessary elements …

Λογοτέχνες και λογοτεχνήματα

Ζ. Σιούλη Κατάκη, Υ/Δ πανεπιστημίου Πελοποννήσου Abstract In this essay an analysis attempted on specific works G. Seferis, Υ. Ritsos, M. Meskos is attempted. Also on the works The Last Bear of Pindos, by D. Hatzis and Antipoiesis Arches by Al. Kotzias, with emphasis on the conceptual framework of the …

Η φιλοσοφία απλή θεραπαινίς της θεολογίας κατά τη βυζαντινή και την τουρκοκρατούμενη περίοδο;

Π. Βενετοπούλου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Abstract The relationship between religion and theology with philosophy and scientific thought during the Byzantine period and the period of Ottoman rule is a topic that is of particular concern to the field of research in Byzantine Studies. Dealing with the question of whether in …

Αναγέννηση και Μεταρρύθμιση: Η συμβολή τους στην κατάλυση των πεποιθήσεων και αξιών που κυριαρχούσαν τον Μεσαίωνα

Παναγιώτης Βουλιάκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Abstract Phenomenon that evolved throughout Europe, Renaissance has its roots in the first Florentine humanism. Classical studies, which return through an autonomous and popular approach, make it possible -through critical analysis of the world in the way indicated by ancient teachers, to confirm man and …

Η σεξουαλική ανάπτυξη και ζωή των εφήβων με ειδικές ανάγκες

Ελ. Εμμανουηλίδου, Ιατρός Abstract In recent decades, with the progress made in the treatment of acute and infectious diseases, there has been a significant shift in the interest of physicians and pediatricians in the particular problems of chronic diseases. With the increase in the life expectancy of adolescents with chronic …

Η πρόληψη στην Υγεία στην Ελλάδα

Αικ. Κωνσταντοπούλου, Παιδίατρος Abstract Prevention aims to reduce the risk of developing disease, injury, disability, etc. It is distinguished into primary, secondary and tertiary prevention. It includes measures and practices for the environment, society and the individual. The better the socio-economic level of a country, the more fertile the ground …

Μουσικοθεραπεία από την εμβρυϊκή περίοδο

Κ. Ταμπάκη, Θ. Ταμπάκης, Γεν. Περιφ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: Νεογνολογικό Τμήμα Abstract Of all Fine Arts, music is the only one that has been used so much over time as a healing medium. It is truly paradoxical that while for the nature and purpose of music, philosophy and science could not …

Φαίδων 96a-102a: η πλατωνική κριτική των προσωκρατικών

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Abstract This excerpt, part of Plato’s third part of the Platonic dialogue -in indirect speech narrative, stylistic and genre innovation of Plato- examines through Socrates and the participants the general problem of physics and cause, as well as the idea as a cause of birth, …

Before and after Alexander: Hellenism and Central Asia

Dimitris Cosmidis, historian and social anthropologist – Nikos Lyberis, Maitre des Conferences in the Paris VI University, Researcher of the CNRS: Περίληψη Εάν η σχέση μεταξύ Ελλήνων και Περσών δεν είναι ιστορία αγάπης και μίσους (μια άλλη πτυχή της αγάπης), είναι τουλάχιστον πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Οι περσικές στρατιωτικές εκστρατείες στη …

Το χρόνιο νόσημα στην εφηβεία

Ελ. Εμμανουηλίδου, Ιατρός Summary Puberty constitutes one interval in individual’s life of enormous social, biological, psychological and intellectual change. The confrontation of chronic disease adds one more dimension in the life of adolescents. Because of the important progress on medicine more and more adolescents -concerning the past- live productive lives, despite …

Attempts for Philological Critique of Translation in Euripides

Vasileios Dimoglidis, MA in Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics, University of Ioannina Abstract This work is a small pilot part of a forthcoming paper that examines the translation attempts for ancient tragedy. The system of criticism of translation in Greek tragedy is a system established by assistant professor …

Οι απόψεις του M.D. Fullerton για τα Νεοαττικά Γλυπτά

Π. Κουτσόκωστας, Αρχαιολόγος: Abstract In a period where the traditional structures for the classification of Hellenistic structure are corroded, only one context has remained immutable, the characteristically classicistic late Hellenistic period that begins roughly about 150 BCE centered in Athens. The classification of sculptures according to the archaism is problematic, …