Αναγέννηση και Μεταρρύθμιση: Η συμβολή τους στην κατάλυση των πεποιθήσεων και αξιών που κυριαρχούσαν τον Μεσαίωνα

Παναγιώτης Βουλιάκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Abstract Phenomenon that evolved throughout Europe, Renaissance has its roots in the first Florentine humanism. Classical studies, which return through an autonomous and popular approach, make it possible -through critical analysis of the world in the way indicated by ancient teachers, to confirm man and …

Ειρωνεία και Ουμανισμός στο Μωρίας Εγκώμιον

Ανδρονίκη Μαστοράκη, (MSc) στην Συστηματική Φιλοσοφία: Abstract In order to present effectively the function of irony and its relation to the spirit of Humanism, we will use Erasmus’ work Moriae Encomium. Erasmus knew Latin and ancient Greek and studied classical and biblical literature. He maintained personal contact with many scholars …