Η έννοια της αρετής στον Αριστοτέλη

Μαστοράκη Ανδρονίκη, MSc στη Συστηματική Φιλοσοφία: Abstract The concept of virtue is a cornerstone of Aristotle’s moral philosophy, which is presented, mainly, in three works: the Great Ethics, the Eudemian Ethics and the Nicomachean Ethics. According to Düring, in The Great Ethics Aristotle addresses to young listeners and places emphasis …