Η τέχνη και οι καλλιτέχνες των κρητικών νομισμάτων: Τεχνοτροπίες και επιρροές

Μ.Ι. Στεφανάκης, Καθ. Πανεπιστημίου Aιγαίου: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: Πολύ λίγα έχουν γραφτεί για την κρητική νομισματοκοπία και ακόμα λιγότερα για την τέχνη των κρητικών νομισμάτων. Ο κατάλογος του Ιωάννη Σβορώνου, Numismatique de la Crète Αncienne, Macon 1890, παραμένει το μοναδικό συλλογικό έργο για τους εικονογραφικούς τύπους των κρητικών νομισμάτων χωρίς …