Πολιτικός ρεαλισμός και πολεμική δύναμη στην αρχαιότητα

Κ. Καλογερόπουλος (MA) in Anthropology Abstract In his work On War, Karl von Klausewitz reveals the essence of war as the exercise of the power of war to achieve political goals. He describes it as a method of achieving the aspirations of a nation, unrestricted by any law other than …