Κριτική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας

Π. Σκαπινάκης Καθ. Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Α. Γερμενής, Ομότ. Καθ. Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Abstract The term critical appraisal, as used in evidence-based medicine (ΕBΜ), refers to the application of predetermined principles and rules for assessing the methodological quality and clinical usefulness of a scientific article. Of course, the need …