Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα

K. Καλογερόπουλος (ΜΑ) in Anthropology: Abstract According to Werner Jaeger, in his work Paideia, “Song and dance were used in the music education of early Greece. They lost this function in the new, intellectual world, and survived (especially in Athens) only as highly refined art forms. However, when Plato dealt …

H θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα

Ανδρονίκη Μαστοράκη, MSc στη Συστηματική Φιλοσοφία, συγγραφέας και κριτικός: Η θεωρία των ιδεών που εισήγαγε ο Πλάτωνας αποτελεί μια τομή στην ιστορία της φιλοσοφίας. Ταυτόχρονα αποτελεί και σημείο αναφοράς για όλη την κατοπινή φιλοσοφική αναζήτηση. Μία από τις όψεις της θεωρίας αυτής θα αποτελέσει τον άξονα στον οποίο θα κινηθούμε …