Αναγέννηση και Μεταρρύθμιση: Η συμβολή τους στην κατάλυση των πεποιθήσεων και αξιών που κυριαρχούσαν τον Μεσαίωνα

Παναγιώτης Βουλιάκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Abstract Phenomenon that evolved throughout Europe, Renaissance has its roots in the first Florentine humanism. Classical studies, which return through an autonomous and popular approach, make it possible -through critical analysis of the world in the way indicated by ancient teachers, to confirm man and …