Η Υστερομινωική Έπαυλη της Αγίας Τριάδας

Κ. Πνευματικός, Αρχαιολόγος: Η μετάβαση από την ΜΜΙΙΙβ προς την ΥΜΙ στην Κρήτη είναι μία περίοδος με μεταβολές όχι εύκολα αναγνωρίσιμες. Η μεσομινωική είναι η περίοδος μεγάλων ανακατατάξεων και συγκλονιστικών καινοτομιών σε όλους τους τομείς της μινωικής ζωής. Η υστερομινωική φάση είναι εκείνη που έρχεται να πραγματώσει τις καινοτομίες αυτές, …