Η ηθική φιλοσοφία του Τόμας Χομπς

Παρασκευή Βενετοπούλου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Abstract Thomas Hobbes, born in 1588, lived through one of the most turbulent periods in European history, and it is no surprise that his theories speak pessimistically of human nature. In 1610 he met Francis Bacon and was fascinated by Galileo’s views on dynamics. He …