Κατηγορία: <span>Βιοϊατρική</span>

Περί εμβολίων

Κ. Μόντη, Ιατρός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παραπομπή ως: Μόντη, Κ. Περί Εμβολίων. Archive; 2012 Dec 10; 8:64–72. DOI: 10.5281/zenodo.4545649, ARK:/13960/t8z99kp44 Abstract The human body, like any large organism, has and develops defense mechanisms against “foreign invaders”, whether they are microorganisms or cells or substances that are generally recognized as hostile-harmful. …

Γονιδίωμα, Πρωτέωμα και σύγχρονη Βιοτεχνολογία

Κ. Μόντη – Ιατρός Abstract Scientific research in recent years has brought man closer and closer to the mysteries of cell function and its reproductive mechanisms. In the middle of the last century, the science of Molecular Biology was born in Great Britain, which made a series of shocking discoveries, …

Ο Πόνος

Κατερίνα Μόντη, Παιδίατρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Παραπομπή ως: Μόντη, Κ. Ο Πόνος. Archive; 2011Jan02; 7: 20–24. DOI:10.5281/zenodo.4548829, ARK:/13960/t04z5n13b Abstract How attractive would be Paradise, without the promise of relief from pain, physical or mental, in contrast to the grim threat of hell, which threatens eternal pain? Pain is the unpleasant …

Το σύνδρομο Μυνχάουζεν στην Ιατρική

Κατερίνα Μόντη, Παιδίατρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Παραπομπή ως: Μόντη, Κ. Το σύνδρομο Μυνχάουζεν στην Ιατρική. Archive; 2010Dec15: 6, 36-38. DOI: 10.5281/zenodo.4554300, ARK:/13960/t7hr48p17 Abstract Baron Munchausen is known to many as the hero of a book by Gottfried August Bürger, which describes the hero’s incredible narratives about war and not only …

Ο Εγκέφαλος και ο Κόσμος του

Κατερίνα Μόντη, Ιατρός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Παραπομπή ως: Μόντη, Κ. Ο Εγκέφαλος και ο Κόσμος του, Archive; 2009Oct30; 5: 51-70 DOI:10.5281/zenodo.4562737, ARK:/13960/t3nw9sm9t Abstract We live in a time when at least applied sciences are advancing geometrically and we “do not have time” to assimilate the consequences of their revelations. Theories …