Βυζαντινή γραμματεία: κρατικές και θρησκευτικές λειτουργίες

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. 2008. “Βυζαντινή γραμματεία: κρατικές και θρησκευτικές λειτουργίες,” Archive 4 (January 15): 6-13 DOI: 10.5281/zenodo.4562972 Abstract In this paper we are researching, as much as our space allows, the way in which the multifaceted Byzantine literature is related to the execution of …

Η γυναίκα στην λυρική και την επική ποίηση

Κ. Καλογερόπουλος Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Abstract This is a study related to the image of women in archaic poetry, identifying possible differences between epic and lyric poetry. Our research here focuses on examining the roles that women take on in specific passages, which elements of female personality are emphasized and …

Κεκαυμένου “Στρατηγικόν”: το Βυζάντιο στον 11ο αι.

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. (2005). Κεκαυμένου ‘Στρατηγικόν’: το Βυζάντιο στον 11ο αι. Archive, 1, 45–52. DOI: 10.5281/zenodo.4536492 Abstract Although not exactly a practical handbook for the military or full of strategies and theoretical treatises on war, Kekaumenos’ Strategikon is a text unique in its kind …

Ποιός σκότωσε τον Όμηρο;

Κ. Καλογερόπουλος Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. (2005). Ποιός σκότωσε τον Όμηρο; Archive, 1, σσ. 36-44. DOI:10.5281/zenodo.4459257. Abstract In this essay we critically approach the concepts of Mass Culture, High Art, Cultural Relativism and European Ethnocentrism in relation to the views of the authors Victor Davis Hanson and …