Έκδοση

Το Project Archive είναι διαδικτυακή επιστημονική περιοδική έκδοση ανοικτού περιεχομένου, που έχει ως στόχο τη δημοσίευση επιστημονικών μελετών και δοκιμίων σε θεματικές ενότητες που σχετίζονται με κάθε όψη του πολιτισμού. Το Archive είναι ένα περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Tο περιεχόμενό του είναι ελεύθερα διαθέσιμο χωρίς χρέωση στον χρήστη ή το ίδρυμά του. Επιτρέπεται στους χρήστες να διαβάζουν, να ανακτούν, να αντιγράφουν, να διανέμουν, να εκτυπώνουν, να αναζητούν ή να συνδέουν με τα πλήρη κείμενα των άρθρων ή να τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό, χωρίς να ζητούν προηγούμενη άδεια από τον εκδότη ή τον συγγραφέα, βάσει της άδειας ανοικτής πρόσβασης CC BY-NC-ND 4.0.

Υποβολή άρθρων: Οι συγγραφείς που υποβάλλουν τις εργασίες τους στη διαδικτυακή έκδοση Archive, παρακαλούνται να λαμβάνουν υπόψιν τους υφιστάμενους κανόνες καλής λειτουργίας. Η ποιότητα του περιεχομένου των δημοσιευμένων άρθρων και συμβολών αποτελεί προτεραιότητα της συντακτικής ομάδας. Η ακεραιότητα πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης και των διαδικασιών έκδοσης και κατά τη δημοσίευση των κειμένων. Για το σκοπό αυτό, οι συγγραφείς, οι κριτές και τα μέλη της συντακτικής ομάδας αναμένεται να τηρούν πλήρως την πολιτική του περιοδικού σχετικά με τη δεοντολογία δημοσίευσης και να σέβονται τους ακόλουθους κανόνες:

1. Οι εργασίες υποβάλλονται στην Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ρωσική Ιταλική ή άλλη γλώσσα και συνοδεύονται από μία περίληψη περίπου 250 λέξεων σε γλώσσα άλλη από εκείνη της εργασίας.
2. Οι εικόνες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .jpg ή .tiff και σε ανάλυση τουλάχιστον 1,200 dpi (dotsperinch) προκειμένου για γραμμικά σχέδια και 400 dpi για ασπρόμαυρες εικόνες (στην κλίμακα του γκρι). Όλα τα εικονογραφικά στοιχεία πρέπει να είναι αριθμημένα σε απλή σειρά.
3. Προτιμούνται οι εσωτερικές παραπομπές τύπου APA Style, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται άλλοι τρόποι τεκμηρίωσης, ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο.
4. Κανόνας καλής πρακτικής είναι η αποστολή της δημοσίευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
5. Ανώνυμες εργασίες δεν δημοσιεύονται.
6. Eίναι υποχρέωση του συγγραφέα να εξασφαλίζει γραπτή άδεια για την αναπαραγωγή υλικού δικού του ή άλλου συγγραφέα, που έχει δημοσιευτεί αλλού ή είναι αδημοσίευτο και προστατεύεται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ηθικά ζητήματα, ακεραιότητα, νομιμότητα, σύγκρουση συμφερόντων, λογοκλοπή, πνευματικά δικαιώματα ανασκόπησης, κριτές, στάδια και διαδικασίες δημοσίευσης βλ. εδώ.

Πληροφορίες-συνεργασίες-εκδοτικός υπεύθυνος: Δρ Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Μοράβα-8, Ταχ. Κωδ. GR 121 36, Περιστέρι, Αθήνα

Επισκέψεις: 30185