Μονογραφίες

1. Δασκαλοπούλου, Σ. (2020), Territorialités et structure des familles linéaires d’Anoyia, Αθήνα: Archive Μονογραφίες.
2. Βερνίκος Ν. (2016), Πέντε φορολογικά καδέρνα της Αστυπάλαιας 1510-1525, Αθήνα: Archive Μονογραφίες.
3. Βερνίκος, Ν. (2019) Καρυά Λευκάδας 1827-1829. Νοταριακά Κείμενα, Athens: Archive Monographies

Επισκέψεις: 37