Αναβάθμιση

Η επιστημονική περιοδική έκδοση Archive βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης λογισμικού και ποιοτικής αναβάθμισης του περιεχομένου της:

  1. Επιμέλεια και αναδημοσίευση των παλαιότερων λημμάτων. Διαδικασία σχετικά αργή, αλλά απολύτως απαραίτητη για την αξιοπιστία της ηλεκτρονικής έκδοσης
  2. Δημοσίευση θεματικών τόμων σε μορφή .pdf
  3. Έκδοση ISSN
  4. Αδειοδότηση τμήματος του περιεχομένου υπό την Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Creative Commons
  5. Αδειοδότηση τμήματος του περιεχομένου υπό την Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές Creative Commons.
  6. Οι συγγραφείς συνεχίζουν να διατηρούν το δικαίωμα copyright επί των έργων τους