Μεταφυσική και μυστικισμός στο Ισλάμ

Κ. Τσοπάνης, Δρ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Θρησκευμάτων: Abstract According to the teaching of the Qur’an, the whole world is nothing more than a series of “garments” that God wears in order to appear to man. In other words, all creations are miracles that testify to the existence of the …