Ήρωες θεραπευτές και Ασκληπιός

Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Παραπομπή ως Καλογερόπουλος, Κ. (2012). Ήρωες θεραπευτές και Ασκληπιός. Archive, 8, σσ. 10–15. DOI: 10.5281/zenodo.4542909 Abstract Although Asclepius is not considered an important god of Greek mythology, he is a central figure in the context of archetypal hero-healers. He also took part in the journey of …

Θέτις, η θεϊκή προστασία στην ομηρική αφήγηση

Κ. Καλογερόπουλος Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. 2011. “Θέτις, η θεϊκή προστασία στην ομηρική αφήγηση.” Archive, 7: 25–31. DOI: 10.5281/zenodo.4547359 Abstract Thetis was one of the Nereids of Greek mythology. Jupiter wanted her, but she turned down his offers. The goddess Themis then revealed that Thetis would give …