Αρχιτεκτονική και Ψυχολογία

Ορνέλα Βερόνα – Θοδωρής Κωστιδάκης, Αρχιτέκτονες: Παραπομπή ως: Βερόνα, Ο. & Κωστιδάκης, Θ. (2020). Αρχιτεκτονική και Ψυχολογία, Archive, 16, σσ. 58-73. DOI: 10.5281/zenodo.4459916 Abstract It is a fact that there is a constant interaction between space and man. This happens in many ways. Any architecture, like any other external object, …