Η Μεγάλη Ιδέα στην Ελλάδα του 19ου αι.

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. (2005). Η Μεγάλη Ιδέα στην Ελλάδα του 19ου αι. Archive, 1, 65–70. DOI: 10.5281/zenodo.4531787 Abstract The aim of this study is to highlight and record the political manifestations of the Great Idea, as they are presented in 19th century Greece. The …