Ετικέτα: <span>ζήνων ο ελεάτης</span>

Ελευθερία και αναγκαιότητα στην ελληνιστική φιλοσοφία

Ανδρονίκη Μαστοράκη, MSc στην Συστηματική Φιλοσοφία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Μαστοράκη, Α. Ελευθερία και αναγκαιότητα στην ελληνιστική φιλοσοφία, «Archive 6» (03/1/2010): σσ. 39-44. DOI:10.5281/zenodo.4554377, ARK:/13960/t9b66wz4z Abstract The philosophical systems of Stoicism and Epicureanism were two of the dominant exponents of philosophical thought during the Hellenistic period. Although they …