Τα μυστήρια του Μίθρα

Κ. Τσοπάνης-Δρ Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Θρησκευμάτων: Παραπομπή ως: Τσοπάνης, Κ. 2008. Τα μυστήρια του Μίθρα. Archive 4: 14-24. DOI: 10.5281/zenodo.4563733 Abstract During the first centuries of Christianity, Mithras’ mysteries were the main religious rival, in a way, of the then newly established Christian church. By the 3rd century they …