Η ηθική φιλοσοφία του Τόμας Χομπς

Παρασκευή Βενετοπούλου, Πολιτισμικές Σπουδές, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Βενετοπούλου, Π. Η ηθική φιλοσοφία του Τόμας Χομπς, «Archive» 9 (1/12/2013), σσ. 16-24 DOI: 10.5281/zenodo.4513742, ARK:/13960/t5bd4b42t Abstract Thomas Hobbes, born in 1588, lived through one of the most turbulent periods in European history, and it is no surprise that his theories …