Οι μυήσεις του αυτοκράτορα Ιουλιανού

Κωνσταντίνος Τσοπάνης – Δρ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Θρησκευμάτων: Παραπομπή ως: Τσοπάνης, Κ. (2010). Οι μυήσεις του αυτοκράτορα Ιουλιανού. Archive, 6, 12–25. DOI: 10.5281/zenodo.4553209 Abstract The initiation ceremony, having its roots in the first steps of humanity in rituals of introduction and acceptance of new members in each race and …

Τα μυστήρια του Μίθρα

Κ. Τσοπάνης-Δρ Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Θρησκευμάτων: Παραπομπή ως: Τσοπάνης, Κ. 2008. Τα μυστήρια του Μίθρα. Archive 4: 14-24. DOI: 10.5281/zenodo.4563733 Abstract During the first centuries of Christianity, Mithras’ mysteries were the main religious rival, in a way, of the then newly established Christian church. By the 3rd century they …