Μυστικισμός και θρησκευτική πίστη

Κ. Τσοπάνης Δρ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Θρησκευμάτων: Ο μυστικισμός είχε να αντιμετωπίσει στην ιστορική του πορεία, ως φαινόμενο της θρησκευτικής σκέψης του ανθρώπου, εκτός της αντίδρασης που εκδήλωσε κατά καιρούς εναντίον του η κάθε επίσημη θρησκεία, ιουδαϊκή, χριστιανική, ισλαμική, κ.α. και τη θρησκευτική πίστη των πολλών ανθρώπων, η οποία …

Ξενοφάνης

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Abstract Xenophanes of Kolophone was a philosopher-poet who lived in various parts of the ancient Greek world at the end of the 6th and the beginning of the 5th BCE century. History remembers him for his critique of religious anthropomorphism, for the impetus he gave …