Θέτις, η θεϊκή προστασία στην ομηρική αφήγηση

Κ. Καλογερόπουλος (ΜΑ) in Anthropology: Abstract Thetis was one of the Nereids of Greek mythology. Jupiter wanted her, but she turned down his offers. The goddess Themis then revealed that Thetis would give birth to a son who would be stronger than his father. Fearing for his power, Zeus gave …