Η πεζογραφία από τον ρεαλισμό στον μοντερνισμό

Ανδρονίκη Μαστοράκη, (MSc) στην Συστηματική Φιλοσοφία: Τα μέσα του 19ου αιώνα βρίσκουν την Ευρώπη σε μια κατάσταση κοινωνικής, πολιτικής και ιδεολογικής αναταραχής. Οι εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα αφενός ενδυναμώνουν τις ιδέες του Διαφωτισμού περί της αδιάλειπτης προόδου του ανθρώπινου γένους και, αφετέρου, γίνονται μοχλός ανύψωσης νέων ιδεολογικών δογμάτων, «που έρχονται …

Γεώργιος Βιζυηνός, ένας μοντερνιστής ηθογράφος

Ανδρονίκη Μαστοράκη, (MSc) στην Συστηματική Φιλοσοφία: Στα μέσα του 19ου αιώνα εμφανίστηκε στην Ευρώπη ένα καλλιτεχνικό κίνημα που έμελλε να αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Το κίνημα αυτό, που ονομάστηκε ρεαλισμός, αποτέλεσε τον πρόδρομο του νατουραλισμού και πρότεινε, μέσα από την αντικειμενική παρατήρηση, την αντίδραση στις ρομαντικές υπερβολές της φαντασίας,την κυριαρχία …