Η πεζογραφία από τον ρεαλισμό στον μοντερνισμό

Ανδρονίκη Μαστοράκη, (MSc) στη Συστηματική Φιλοσοφία: Abstract The middle of the 19th century found Europe in a state of social, political and ideological turmoil. Developments in the technological field on the one hand strengthen the Enlightenment ideas about the continuous progress of the human race and, on the other hand, …

Γεώργιος Βιζυηνός, ένας μοντερνιστής ηθογράφος

Α. Μαστοράκη, MSc στη Συστηματική Φιλοσοφία, συγγραφέας και κριτικός Παραπομπή ως: Μαστοράκη, Α. 2008. “Γεώργιος Βιζυηνός, ένας μοντερνιστής ηθογράφος,” Archive, 4: 54-59 DOI: 10.5281/zenodo.4569009 Abstract In the middle of the 19th century, an artistic movement appeared in Europe that was to be the subject of much discussion. This movement, called …