Αρχιτεκτονική και Ψυχολογία

Ορνέλα Βερόνα – Θοδωρής Κωστιδάκης, Αρχιτέκτονες: Παραπομπή ως: Βερόνα, Ο. & Κωστιδάκης, Θ. (2020). Αρχιτεκτονική και Ψυχολογία, Archive, 16, σσ. 58-73. DOI: 10.5281/zenodo.4459916 Abstract It is a fact that there is a constant interaction between space and man. This happens in many ways. Any architecture, like any other external object, …

Εικαστικά και αρχιτεκτονικά θέματα του 19ου αιώνα

Κ. Καλογερόπουλος (MA) in Archaeology and Heritage: Abstract During 19th century Greece is characterized politically and culturally by the arrival of King Otto. This had the consequence of putting the activities of the young Greek state under the guidance of the extremely art-loving and philhellenic Bavarian monarch Louis I. Thus …