Άγνωστες πτυχές της Γαλλικής Επανάστασης

Κωνσταντίνος Τσοπάνης – Δρ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Θρησκευμάτων: Παραπομπή ως: Τσοπάνης, Κ. (2011), Άγνωστες πτυχές της Γαλλικής Επανάστασης, Archive, 7, σσ. 48-58 DOI: 10.5281/zenodo.4550775 Abstract In every conversation about the French Revolution, everyone’s mind goes to a spontaneous outburst of the French people against royal and ecclesiastical domination, which …