Ετικέτα: <span>Φραγκογιαννού</span>

Ο νατουραλισμός στη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη

Φιλιππόπουλος Μιχάλης, Πολιτισμικές Σπουδές, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παραπομπή ως: Φιλιππόπουλος, Μ. 2022. «Ο νατουραλισμός στη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη», Archive 18(1), (1 Ιουν): 62-72. DOI: 10.5281/zenodo.6602686 ARK:/13960/s2495wgvq09 Abstract Naturalism in literature makes its appearance around the middle of the 19th century, as a result of the great and rapid progress of …