Κατηγορία: <span>Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας</span>

Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Θεοδώρα Γκολομάζου, ΜΔ Επιστήμες της Αγωγής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Γκολομάζου, Θ. 2022. «Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων», Archive, 18(2), (1 Νοε): 44-52. DOI: 10.5281/zenodo.7490345, ARK:/13960/s2vqcp8rt05 Abstract Purpose of this essay is the presentation of a hypothetical adult education program, entitled “Communication and Information Technologies: quality of life in the …

Ψηφιακή Τεχνολογία: Επαναπροσδιορισμός των Ορίων και του Διπόλου Δημόσιο-Ιδιωτικό

Αχιλλέας Ψυλλίδης, Αρχιτέκτων Μηχ., M.Arch. ΕΜΠ, διδάσκων Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων ΕΜΠ: Παραπομπή ως: Ψυλλίδης, Α. (2019). Ψηφιακή Τεχνολογία: Επαναπροσδιορισμός των Ορίων και του Διπόλου Δημόσιο-Ιδιωτικό. Archive, 15, 61–65. DOI:10.5281/zenodo.4478503, ARK:/13960/t2v516776 Abstract The transition from the age of the machine and the corresponding mechanistic perception of space, a consequence of the achievements …

Η Διδακτική της Ηθικής των Υπολογιστών: μια Μεθοδολογική Προσέγγιση

Κωνσταντάκης, Νίκος, Παλαιγεωργίου, Γιώργος, Σιώζος, Παναγιώτης, Tμήμα Πληροφορικής – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παραπομπή ως: Κωνσταντάκης, Ν., Παλαιγεωργίου, Γ., Σιώζος, Π. (2012), Η Διδακτική της Ηθικής των Υπολογιστών: μια Μεθοδολογική Προσέγγιση, Archive, 8, σσ. 23-33 DOI:10.5281/zenodo.4543593, ARK:/13960/t75v40711 Abstract The aim of this essay is to describe modern educational methods that encourage …