Βυζαντινή γραμματεία: κρατικές και θρησκευτικές λειτουργίες

K. Καλογερόπουλος, Δρ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. 2008. “Βυζαντινή γραμματεία: κρατικές και θρησκευτικές λειτουργίες,” Archive 4 (15 Ιαν): 6-13 DOI:10.5281/zenodo.4562972, ARK:/13960/t71w5r297 Abstract In this paper we are researching, as much as our space allows, the way in which the multifaceted Byzantine literature is related …

Η γυναίκα στη λυρική και την επική ποίηση

K. Καλογερόπουλος, Δρ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παραπομπή ως Καλογερόπουλος, Κ. 2007. “Η γυναίκα στη λυρική και την επική ποίηση”. Archive 3 (4 Ιουν): 57-62 DOI:10.5281/zenodo.4581110, ARK:/13960/t9387mx43 Αbstract Research in this essay is focusing to the image of women in archaic poetry, identifying possible differences between epic and lyric …

Κεκαυμένου “Στρατηγικόν”: το Βυζάντιο στον 11ο αι.

K. Καλογερόπουλος, Δρ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. (2005). Κεκαυμένου ‘Στρατηγικόν’: το Βυζάντιο στον 11ο αι. Archive, 1, 45–52. DOI:10.5281/zenodo.4536492, ARK:/13960/t9x167s7v Abstract Although not exactly a practical handbook for the military or full of strategies and theoretical treatises on war, Kekaumenos’ Strategikon is a text …

Ποιός σκότωσε τον Όμηρο;

K. Καλογερόπουλος, Δρ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. (2005). Ποιός σκότωσε τον Όμηρο; Archive, 1, σσ. 36-44. DOI:10.5281/zenodo.4459257, ARK:/13960/t9872jw06 Abstract In this essay we critically approach the concepts of Mass Culture, High Art, Cultural Relativism and European Ethnocentrism in relation to the views of the …