Η φιλοσοφία απλή θεραπαινίς της θεολογίας κατά τη βυζαντινή και την τουρκοκρατούμενη περίοδο;

Π. Βενετοπούλου, Πολιτισμολόγος Abstract The relationship between religion and theology with philosophy and scientific thought during the Byzantine period and the period of Ottoman rule is a topic that is of particular concern to the field of research in Byzantine Studies. Dealing with the question of whether in these periods …

Οι Βυζαντινοί και οι άλλοι τον 11o και 12o αιώνα

Μιχάλης Φιλιππόπουλος, Πολιτισμολόγος: Abstract From an entire millennium of the Byzantine Empire, in this essay we will focus on two important centuries, 11th and 12th. What will mainly concern us is the Byzantine society in relation to the “others”, that is minorities and groups of people of foreign origin and …

Θέματα βυζαντινής ιστοριογραφίας

Δημήτρης Δουλγερίδης, Πολιτισμολόγος Abstract Although during the early Byzantine period (4th-7th c.) Historiography has to present a wealth of written material, from the 7th c. and then the scene changes. There is a relative silence in the writing of stories (Mousseidou, 2001, p. 103), with the main reason being the …

Έγκλημα και Τιμωρία στο Βυζάντιο

Κ. Καλογερόπουλος (MA) in Anthropology: Abstract From Dodekádeltos to the last reforms of the late Byzantine period, Roman law shows a constant trend for renewal, in terms of its relationship with institutions and individuals. In this essay we investigate its path in the Byzantine context and we will try to …

Η μαγεία στο Βυζάντιο

Κ. Καλογερόπουλος (MA) in Anthropology: Abstract Magic in Byzantine era is a case that certainly needs much more space than one has in the limited context of a paper. As a matter of fact, we will focus on some elements that we considered indicative of our topic and quite informative, …

Η χορηγία στη βυζαντινή τέχνη

Ανδρονίκη Μαστοράκη, MSc στη Συστηματική Φιλοσοφία: Abstract Sponsorship in antiquity was an institution of ancient Athens, which consisted of the undertaking by a wealthy citizen of the expenses for the composition of chorus and the staging of dramas on the feast of Dionysia. Consequently, in the modern era, it means …

Βυζαντινή γραμματεία: κρατικές και θρησκευτικές λειτουργίες

Κ. Καλογερόπουλος (MA) in Anthropology: Abstract In this paper we try to search, as much as our space allows, the way in which the multifaceted Byzantine literature is related to the execution of the state and religious functions of Byzantium. In order to reach such conclusions, one needs to know …

Οι φορητές εικόνες στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή καλλιτεχνική παραγωγή

Κ. Καλογερόπουλος (MA) in Archaeology and Heritage Abstract In this essay we examine briefly an important field of Byzantine and post-Byzantine artistic production, the portable icons, as it evolved over time, from the 6th to the 17th century. The use of specific examples becomes particularly necessary in this case, due …

Αφαίρεση και νατουραλισμός σε θέματα της πρώιμης βυζαντινής περιόδου

Κ.Καλογερόπουλος (MA) in Anthropology: Abstract In this essay we are searching for naturalism or abstraction as trends in specific samples of early Byzantine art from the field of sculpture, painting and small crafts. The transition from naturalism to abstraction is a dominant element in the process of the historical transition …

Κεκαυμένου “Στρατηγικόν”: το Βυζάντιο στον 11ο αι.

Κ. Καλογερόπουλος (MA) in Anthropology: Abstract Although not exactly a practical handbook for the military or full of strategies and theoretical treatises on war, Kekaumenos’ Strategikon is a text unique in its kind because of its social context. Its uniqueness does not stop here. It provides an image of public …