Κατηγορία: <span>Φιλολογία</span>

Models for the audience’s emotional response in Euripides’ Ion

Vasileios Dimoglidis, Ph.D. Student (Ancient Greek and Latin Literature), Department of Classics – University of Cincinnati: Cite as: Dimoglidis, V. “Models for the Audience’s Emotional Response in Euripides’ Ion”. Archive 17(1) (January 6, 2021): 6–15. DOI:10.5281/zenodo.4445999, ARK:/13960/t07x6vk7w Περίληψη Ο Ίων του Ευριπίδη είναι ένα άγνωστο και αμφιλεγόμενο έργο. Η χρονολόγησή …

The course of Phaedra’s erotic passion in Euripides’ Hippolytus

Vasileios Dimoglidis, Postgraduate Student in Classics, University of Ioannina (Greece)* Cite as: Dimoglidis, V. 2017. “The Course of Phaedra’s Erotic Passion in Euripides’ Hippolytus.” Archive 13 (December 6): 12–21. DOI:10.5281/zenodo.4483655, ARK:/13960/t3vv23j1n Abstract: The aim of this paper is to present the evolutionary course of Phaedra’s erotic passion for her stepson, …

Η κάθαρση στην αρχαιοελληνική γραμματεία

K. Καλογερόπουλος, Δρ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. (2017). Η κάθαρση στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Archive, 13, 6–11. DOI:10.5281/zenodo.4483261, ARK:/13960/t5z70ms01 Abstract Conceptually, the term purification or Katharsis is defined as the redemption of the human soul from innate or acquired elements, which hinder its balanced function. …

Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα

Παν. Αθανασόπουλος, Αρχαιολόγος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παραπομπή ως: Αθανασόπουλος, Π. 2015. “Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα”, Archive, 11 (10 Δεκ): 55–61. DOI:10.5281/zenodo.4501765, ARK:/13960/t8bh33h9q Abstract The problems posed by Homeric geography, and especially the wanderings of Odysseus, had excited scholars and historians since antiquity. Starting from the journeys described in the Odyssey, two …

Attempts for Philological Critique of Translation in Euripides

Vasileios Dimoglidis, Ph.D. Student (Ancient Greek and Latin Literature), Department of Classics – University of Cincinnati: Cite as: Dimoglidis, V. 2014. “Attempts for Philological Critique of Translation in Euripides”. Archive 10 (December 5): 29–31. DOI:10.5281/zenodo.4506113, ARK:/13960/t2w48470m Abstract This work is a small pilot part of a forthcoming paper that examines …

Ειρωνεία και Ουμανισμός στο Μωρίας Εγκώμιον

Ανδρονίκη Μαστοράκη, (MSc) στην Συστηματική Φιλοσοφία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Μαστοράκη, Α. 2012, Ειρωνεία και Ουμανισμός στο Μωρίας Εγκώμιον, Archive, 8, σσ. 6-9. DOI:10.5281/zenodo.4542730, ARK:/13960/t8nd69n0j Abstract In order to present effectively the function of irony and its relation to the spirit of Humanism, we will use Erasmus’ work …