Αναγέννηση και Μεταρρύθμιση: Η συμβολή τους στην κατάλυση των πεποιθήσεων και αξιών που κυριαρχούσαν τον Μεσαίωνα

Παναγιώτης Βουλιάκης, Πολιτισμολόγος (ΕΑΠ) Παραπομπή ως: Βπουλιάκης, Π.. (2015). Αναγέννηση και Μεταρρύθμιση: Η συμβολή τους στην κατάλυση των πεποιθήσεων και αξιών που κυριαρχούσαν τον Μεσαίωνα. Archive, 11, 15–25. DOI: 10.5281/zenodo.4498370 Abstract Phenomenon that evolved throughout Europe, Renaissance has its roots in the first Florentine humanism. Classical studies, which return through …

Ειρωνεία και Ουμανισμός στο Μωρίας Εγκώμιον

Ανδρονίκη Μαστοράκη, (MSc) στην Συστηματική Φιλοσοφία: Παραπομπή ως: Μαστοράκη, Α. 2012, Ειρωνεία και Ουμανισμός στο Μωρίας Εγκώμιον, Archive, 8, σσ. 6-9. DOI: DOI: 10.5281/zenodo.4542730 Abstract In order to present effectively the function of irony and its relation to the spirit of Humanism, we will use Erasmus’ work Moriae Encomium. Erasmus …