Ετικέτα: <span>Αριστοτέλης</span>

Η αριστοτελική εισβολή στον Μεσαίωνα

Παναγιώτης Βουλιάκης, Πολιτισμικές Σπουδές, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παραπομπή ως: Βουλιάκης, Π. 2022. «Η αριστοτελική εισβολή στον Μεσαίωνα», Archive, 18(2), (1 Αυγ): 16-24. DOI:10.5281/zenodo.6946072 ARK:/13960/s2r29ws6st4 Abstract As a whole, Aristotle’s work is encyclopedic. Researcher, meticulous and diligent, he constantly tried to interpret and enlighten. His philosophy is based on the core …

Η έννοια της αρετής στον Αριστοτέλη

Μαστοράκη Ανδρονίκη, MSc στη Συστηματική Φιλοσοφία: Παραπομπή ως: Μαστοράκη, Α. (2018). Η έννοια της αρετής στον Αριστοτέλη. Archive, 14, 15–21. DOI:10.5281/zenodo.4480751, ARK:/13960/t9484vg5t Abstract The concept of virtue is a cornerstone of Aristotle’s moral philosophy, which is presented, mainly, in three works: the Great Ethics, the Eudemian Ethics and the Nicomachean …