Ετικέτα: <span>Ελληνική Οικονομία</span>

Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση

Αγγ. Καλλιάνου, Πολιτισμικές Σπουδές, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παραπομπή ως: Καλλιάνου, Α. (2021). Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση, Archive, 17(2), σσ. 83-103. DOI:10.5281/zenodo.5533656, ARK:/13960/t23c8gq09 Abstract The Greek Revolution radically overthrew the existing Ottoman dominion from 1453 to 1821, with the immediate result of the creation of the new state, independent …