Ο Πόνος

Κατερίνα Μόντη, Ιατρός: Παραπομπή ως: Μόντη, Κ. Ο Πόνος. Archive; 2011Jan02; 7: 20–24. DOI: 10.5281/zenodo.4548829 Abstract How attractive would be Paradise, without the promise of relief from pain, physical or mental, in contrast to the grim threat of hell, which threatens eternal pain? Pain is the unpleasant feeling that arises …