Κατηγορία: <span>Βιοϊατρική</span>

Δυσλεξία: Διαγνωστική και θεραπευτική

Παυλίδης, Γ.Θ., Καθ. Μαθησιακών Δυσκολιών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραπομπή ως: Παυλίδης, Γ.Θ. Δυσλεξία: Διαγνωστική και θεραπευτική, Archive 2021, 17(1): 78-87. DOI: 10.5281/zenodo.4659760, ARK:/13960/t6d32dh14 Abstract Dyslexia is the extreme difficulty in reading, spelling, writing and especially in transferring thought to writing. The above problems are not due to mental or psychological-environmental-educational factors, …

Κριτική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας

Π. Σκαπινάκης Καθ. Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Α. Γερμενής, Ομότ. Καθ. Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Παραπομπή ως: Σκαπινάκης, Π., Γερμενής, Α. Κριτική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας. Archive. 2018, 14:33–50. DOI:10.5281/zenodo.4480833, ARK:/13960/t46r2dt4r Abstract The term critical appraisal, as used in evidence-based medicine (ΕBΜ), refers to the application of predetermined principles and rules for …

Η σεξουαλική ανάπτυξη και ζωή των εφήβων με ειδικές ανάγκες

Ελ. Εμμανουηλίδου, Ιατρός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παραπομπή ως: Εμμανουηλίδου Ε. Η σεξουαλική ανάπτυξη και ζωή των εφήβων με ειδικές ανάγκες. Archive 11, 8 Δεκ 2015: 6–14 DOI:10.5281/zenodo.4498110, ARK:/13960/t0301nd7q Abstract In recent decades, with the progress made in the treatment of acute and infectious diseases, there has been a significant shift …

Η πρόληψη στην Υγεία στην Ελλάδα

Αικ. Κωνσταντοπούλου, Παιδίατρος, ΑΠΘ Παραπομπή ως: Κωνσταντοπούλου, Αικ. H πρόληψη στην Υγεία στην Ελλάδα, Archive 2014; 10: 56-61. DOI:10.5281/zenodo.4507006, ARK:/13960/t13p2jk0w Abstract Prevention aims to reduce the risk of developing disease, injury, disability, etc. It is distinguished into primary, secondary and tertiary prevention. It includes measures and practices for the environment, …

Μουσικοθεραπεία από την εμβρυϊκή περίοδο

Κ. Ταμπάκη, Θ. Ταμπάκης, Γεν. Περιφ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: Νεογνολογικό Τμήμα Παραπομπή ως: Κ. Ταμπάκη, Θ. Ταμπάκης. Μουσικοθεραπεία από την εμβρυϊκή περίοδο. Archive. 2014;10:51–55. DOI:10.5281/zenodo.4506875, ARK:/13960/t77t83f3q Abstract Of all Fine Arts, music is the only one that has been used so much over time as a healing medium. It is truly …