Κριτική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας

Π. Σκαπινάκης Καθ. Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Α. Γερμενής, Ομότ. Καθ. Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Παραπομπή ως: Σκαπινάκης, Π., Γερμενής, Α. Κριτική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας. Archive. 2018, 14:33–50. DOI: 10.5281/zenodo.4480833 Abstract The term critical appraisal, as used in evidence-based medicine (ΕBΜ), refers to the application of predetermined principles and rules for …

Η σεξουαλική ανάπτυξη και ζωή των εφήβων με ειδικές ανάγκες

Ελ. Εμμανουηλίδου, Ιατρός Παραπομπή ως: Εμμανουηλίδου Ε. Η σεξουαλική ανάπτυξη και ζωή των εφήβων με ειδικές ανάγκες. Archive. 2015;11:6–14 DOI:10.5281/zenodo.4498110 Abstract In recent decades, with the progress made in the treatment of acute and infectious diseases, there has been a significant shift in the interest of physicians and pediatricians in …

Η πρόληψη στην Υγεία στην Ελλάδα

Αικ. Κωνσταντοπούλου, Παιδίατρος Παραπομπή ως: Κωνσταντοπούλου, Αικ. H πρόληψη στην Υγεία στην Ελλάδα, Archive 2014; 10: 56-61. DOI: 10.5281/zenodo.4507006 Abstract Prevention aims to reduce the risk of developing disease, injury, disability, etc. It is distinguished into primary, secondary and tertiary prevention. It includes measures and practices for the environment, society …

Μουσικοθεραπεία από την εμβρυϊκή περίοδο

Κ. Ταμπάκη, Θ. Ταμπάκης, Γεν. Περιφ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: Νεογνολογικό Τμήμα Παραπομπή ως: Κ. Ταμπάκη, Θ. Ταμπάκης. Μουσικοθεραπεία από την εμβρυϊκή περίοδο. Archive. 2014;10:51–55. DOI: 10.5281/zenodo.4506875 Abstract Of all Fine Arts, music is the only one that has been used so much over time as a healing medium. It is truly …

Το χρόνιο νόσημα στην εφηβεία

Ελ. Εμμανουηλίδου, Ιατρός Παραπομπή ως: Εμμανουηλίδου, Ε. Το χρόνιο νόσημα στην εφηβεία. Archive. 2014;10:32–38. DOI: 10.5281/zenodo.4506244. Summary Puberty constitutes one interval in individual’s life of enormous social, biological, psychological and intellectual change. The confrontation of chronic disease adds one more dimension in the life of adolescents. Because of the important progress …

Περί εμβολίων

Κ. Μόντη, Ιατρός Παραπομπή ως: Μόντη, Κ. Περί Εμβολίων. Archive; 2012 Dec 10; 8:64–72. DOI: 10.5281/zenodo.4545649 Abstract The human body, like any large organism, has and develops defense mechanisms against “foreign invaders”, whether they are microorganisms or cells or substances that are generally recognized as hostile-harmful. The molecules that are …

Γονιδίωμα, Πρωτέωμα και σύγχρονη Βιοτεχνολογία

Κ. Μόντη – Ιατρός Abstract Scientific research in recent years has brought man closer and closer to the mysteries of cell function and its reproductive mechanisms. In the middle of the last century, the science of Molecular Biology was born in Great Britain, which made a series of shocking discoveries, …

Ο Πόνος

Κατερίνα Μόντη, Ιατρός: Παραπομπή ως: Μόντη, Κ. Ο Πόνος. Archive; 2011Jan02; 7: 20–24. DOI: 10.5281/zenodo.4548829 Abstract How attractive would be Paradise, without the promise of relief from pain, physical or mental, in contrast to the grim threat of hell, which threatens eternal pain? Pain is the unpleasant feeling that arises …

Το σύνδρομο Μυνχάουζεν στην Ιατρική

Κατερίνα Μόντη, Ιατρός: Παραπομπή ως: Μόντη, Κ. 2010, Το σύνδρομο Μυνχάουζεν στην Ιατρική. Archive; 2010Dec15: 6, 36-38. DOI: 10.5281/zenodo.4554300 Abstract Baron Munchausen is known to many as the hero of a book by Gottfried August Bürger, which describes the hero’s incredible narratives about war and not only his adventures, which …

Ο Εγκέφαλος και ο Κόσμος του

Κατερίνα Μόντη, Ιατρός: Παραπομπή ως: Μόντη, Κ. Ο Εγκέφαλος και ο Κόσμος του, Archive; 2009Oct30; 5: 51-70 DOI: 10.5281/zenodo.4562737 Abstract We live in a time when at least applied sciences are advancing geometrically and we “do not have time” to assimilate the consequences of their revelations. Theories and conceptions that …