Ο Ρομαντισμός στην λογοτεχνία

Ανδρονίκη Μαστοράκη, (MSc) στην Συστηματική Φιλοσοφία: Παραπομπή ως: Μαστοράκη, Α. 2010, “Ο Ρομαντισμός στη λογοτεχνία,” Archive 6 (30 Νοε): 26-29 DOI: 10.5281/zenodo.4553509 Abstract The turn of the 18th century found the old continent in a state of generalized crisis. The rapid pace of urbanization and industrialization of European countries, after …