Ειρωνεία και Ουμανισμός στο Μωρίας Εγκώμιον

Ανδρονίκη Μαστοράκη, (MSc) στην Συστηματική Φιλοσοφία: Περί τα μέσα του 14ου αιώνα οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην βόρεια Ιταλία θα επιτρέψουν την δημιουργία μιας αναγεννητικής κίνησης στον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων, η οποία αργότερα θα ονομαστεί πρώτος Ουμανισμός. Από τα μέσα του 15ου αιώνα, …