Ετικέτα: <span>λοιμώδη νοσήματα</span>

Η πρόληψη στην Υγεία στην Ελλάδα

Αικ. Κωνσταντοπούλου, Παιδίατρος, ΑΠΘ Παραπομπή ως: Κωνσταντοπούλου, Αικ. H πρόληψη στην Υγεία στην Ελλάδα, Archive 2014; 10: 56-61. DOI:10.5281/zenodo.4507006, ARK:/13960/t13p2jk0w Abstract Prevention aims to reduce the risk of developing disease, injury, disability, etc. It is distinguished into primary, secondary and tertiary prevention. It includes measures and practices for the environment, …

Περί εμβολίων

Κ. Μόντη, Ιατρός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παραπομπή ως: Μόντη, Κ. Περί Εμβολίων. Archive; 2012 Dec 10; 8:64–72. DOI: 10.5281/zenodo.4545649, ARK:/13960/t8z99kp44 Abstract The human body, like any large organism, has and develops defense mechanisms against “foreign invaders”, whether they are microorganisms or cells or substances that are generally recognized as hostile-harmful. …