Ετικέτα: <span>μεσογειακή αναιμία</span>

Το χρόνιο νόσημα στην εφηβεία

Ελ. Εμμανουηλίδου, Παιδίατρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής Παραπομπή ως: Εμμανουηλίδου, Ε. Το χρόνιο νόσημα στην εφηβεία. Archive. 2014;10:32–38. DOI: 10.5281/zenodo.4506244, ARK:/13960/t45r59d20 Summary Puberty constitutes one interval in individual’s life of enormous social, biological, psychological and intellectual change. The confrontation of chronic disease adds one more dimension in the life of adolescents. Because …