Η κάθαρση στην αρχαιοελληνική γραμματεία

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. (2017). Η κάθαρση στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Archive, 13, 6–11. DOI: 10.5281/zenodo.4483261 Abstract Conceptually, the term purification or Katharsis is defined as the redemption of the human soul from innate or acquired elements, which hinder its balanced function. It is a purifying …