Ειρωνεία και Ουμανισμός στο Μωρίας Εγκώμιον

Ανδρονίκη Μαστοράκη, (MSc) στην Συστηματική Φιλοσοφία: Abstract In order to present effectively the function of irony and its relation to the spirit of Humanism, we will use Erasmus’ work Moriae Encomium. Erasmus knew Latin and ancient Greek and studied classical and biblical literature. He maintained personal contact with many scholars …