Ετικέτα: <span>νεοαττικά γλυπτά</span>

Οι απόψεις του M.D. Fullerton για τα Νεοαττικά Γλυπτά

Π. Κουτσόκωστας, Αρχαιολόγος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παραπομπή ως: Κουτσόκωστας, Π. 2014. Οι απόψεις του M.D. Fullerton για τα Νεοαττικά Γλυπτά. Archive, 10 (4 Δεκ): 21–28. DOI:10.5281/zenodo.4502195, ARK:/13960/t9290qr7x Abstract In a period where the traditional structures for the classification of Hellenistic structure are corroded, only one context has remained immutable, the characteristically …