Μέθοδοι χρονολόγησης στην Αρχαιολογία

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος Κ. 2021. Καλογερόπουλος, Κ. 2021. “Μέθοδοι χρονολόγησης στην Αρχαιολογία”. Archive 17 (6 Μαρτ): 39-50 DOI: 10.5281/zenodo.4587318 Abstract Archaeological science, also known as Archaeometry, is related to the application of scientific techniques, physical and chemical, for the analysis of archaeological materials, with the …

Η τέχνη και οι καλλιτέχνες των κρητικών νομισμάτων: Τεχνοτροπίες και επιρροές

Μ.Ι. Στεφανάκης, Καθ. Πανεπιστημίου Aιγαίου: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: Abstract Coinages of Crete are generally thought to be characterised by a variety of styles, which range from “very fine” to “crude and barbarous”. This is, however, only one of the many outstanding characteristics of Cretan coin-design. There is generally a very …

Η θρησκεία και η λατρεία στο αρχαιολογικό πλαίσιο

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. 2020. “Η θρησκεία και η λατρεία στο αρχαιολογικό πλαίσιο”. Archive 16 (May 1): 39–45. DOI: 10.5281/zenodo.4472481 Abstract According to Rowan (2010) study of religion and ritual in the archaeological context is usually related to research into the “world religions” especially those …

Ο ζωγράφος του Πειραιά

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. 2019. “Ο ζωγράφος του Πειραιά.” Archive, 15: 39–45. DOI: 10.5281/zenodo.4475656 Abstract The painter of (the vase) of Piraeus was one of the first painters of black-figure pottery and it seems that he was active between 630 and 600 BCE. He is …

Παρθενώνας και Ναός του Διός: Τυπολογικές διαφοροποιήσεις και ομοιότητες

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. 2016. “Παρθενώνας και Ναός του Διός: Τυπολογικές διαφοροποιήσεις και ομοιότητες”. Archive 12 (December 7): 51–58. DOI: 10.5281/zenodo.4495550 Abstract This essay provides a brief overview and description of the architectural order and sculptural decoration of the Parthenon and the temple of Zeus …

Παλαιολιθική εγκατάσταση – Νεολιθικός οικισμός – Πόλη της Εποχής του Χαλκού

Μαστοράκη Ανδρονίκη, MSc στη Συστηματική Φιλοσοφία: Παραπομπή ως: Μαστοράκη, Α. (2016). Παλαιολιθική εγκατάσταση–Νεολιθικός οικισμός–Πόλη της Εποχής του Χαλκού. Archive, 12, 19–28. DOI: 10.5281/zenodo.4488452 Abstract Paleolithic is characterized by unstable climatic conditions and the consecutive existence of nomadic hunters-gatherers. On the contrary, Neolithic era in Helladic – Aegean area it is …

Ετρούσκοι: τελετουργικά πρότυπα και μεταθανάτια ζωή

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παραπομπή ως: Καλογερόπουλος, Κ. 2015. “Ετρούσκοι: τελετουργικά πρότυπα και μεταθανάτια ζωή”. Archive, 11: 39–48. DOI: 10.5281/zenodo.4500992 Abstract The Etruscans developed an impressive culture since 8th century BCE. Their art as special cultural expression attracted the attention of researchers and sightseers even before archeology turned to …

Before and after Alexander: Hellenism and Central Asia

Dimitris Cosmidis, historian and social anthropologist – Nikos Lyberis, Maitre des Conferences in the Paris VI University, Researcher of the CNRS: Cite as. Dimitris Cosmidis, & Nikos Lyberis (2014). Before and after Alexander: Hellenism and Central Asia. Archive, 10, pp. 29–43. DOI: 10.5281/zenodo.4506275 Περίληψη Εάν η σχέση μεταξύ Ελλήνων και …

Οι απόψεις του M.D. Fullerton για τα Νεοαττικά Γλυπτά

Π. Κουτσόκωστας, Αρχαιολόγος Παραπομπή ως: Κουτσόκωστας, Π. (2014). Οι απόψεις του M.D. Fullerton για τα Νεοαττικά Γλυπτά. Archive, 10, σσ. 21–28. DOI: 10.5281/zenodo.4502195 Abstract In a period where the traditional structures for the classification of Hellenistic structure are corroded, only one context has remained immutable, the characteristically classicistic late Hellenistic …

Προϊστορική τέχνη: κεραμεική, τοιχογραφία, μεταλλοτεχνία, μνημειακή γλυπτική

Ζ. Γκίνη, Πολιτισμολόγος (ΕΑΠ): Παραπομπή ως: Γκίνη, Ζ. (2013). Προϊστορική τέχνη: κεραμεική, τοιχογραφία, μεταλλοτεχνία, μνημειακή γλυπτική. Archive, 9, 38–46. DOI: 10.5281/zenodo.4539923 Abstract Any attempt to highlight the elements of prehistoric art is a de facto complex process and requires specific typological and ideological classifications. Based on the above, this essay …

Το Kάστρο του Σοφικού

Ν. Βερνίκος (Ομότ. Καθ.), Σ. Δασκαλοπούλου (Ομότ. Καθ),  Κ. Καλογερόπουλος (Δρ.) Πανεπιστήμιο Αιγαίου ‘Όρος Τσάικας / Τζάλικας – Επιφανειακή επιθεώρηση ενός ξηρολιθικού οχυρού τείχους Παρουσίαση 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ξερολιθιά, Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παραπομπή ως: Βερνίκος, Ν., Δασκαλοπούλου, Σ., Καλογερόπουλος, Κ. (2013). Το Κάστρο του Σοφικού. Archive, 9, 57–70. …

Νέγροι και Πυγμαίοι στην αρχαιοελληνική κεραμεική

Π. Αθανασόπουλος, Αρχαιολόγος: Παραπομπή ως: Αθανασόπουλος, Π. 2012. “Νέγροι και Πυγμαίοι στην αρχαιοελληνική κεραμεική”. Archive 8 (7 Δεκεμβρίου): 50–63. DOI: 10.5281/zenodo.4544740 Abstract Depictions of Negroes and Pygmies occupy a special place in ancient Greek pottery and iconography. The artistic value and stylistic peculiarities of these vessels go hand in hand, …