Η τέχνη και οι καλλιτέχνες των κρητικών νομισμάτων: Τεχνοτροπίες και επιρροές

Μ.Ι. Στεφανάκης, Καθ. Πανεπιστημίου Aιγαίου: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: Abstract Coinages of Crete are generally thought to be characterised by a variety of styles, which range from “very fine” to “crude and barbarous”. This is, however, only one of the many outstanding characteristics of Cretan coin-design. There is generally a very …

Η θρησκεία και η λατρεία στο αρχαιολογικό πλαίσιο

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Abstract According to Rowan (2010) study of religion and ritual in the archaeological context is usually related to research into the “world religions” especially those with sacred texts and iconographic framework. A new form of archaeological approach focuses on the understanding of the material forms …

Ο ζωγράφος του Πειραιά

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Abstract The painter of (the vase) of Piraeus was one of the first painters of black-figure pottery and it seems that he was active between 630 and 600 BCE. He is a representative of the Late Proto-Attic period of pottery production, which is related to …

Παρθενώνας και Ναός του Διός: Τυπολογικές διαφοροποιήσεις και ομοιότητες

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Abstract This essay provides a brief overview and description of the architectural order and sculptural decoration of the Parthenon and the temple of Zeus at Olympia. The two temples are considered typologically Doric. The typology is relativized, however, if differences observed are taken into account, …

Παλαιολιθική εγκατάσταση – Νεολιθικός οικισμός – Πόλη της Εποχής του Χαλκού

Μαστοράκη Ανδρονίκη, MSc στη Συστηματική Φιλοσοφία: Abstract Paleolithic is characterized by unstable climatic conditions and the consecutive existence of nomadic hunters-gatherers. On the contrary, Neolithic era in Helladic – Aegean area it is characterized by stabilization of climatic conditions, a fact that favors the organization of settlements of permanent character, …

Ετρούσκοι: τελετουργικά πρότυπα και μεταθανάτια ζωή

Κ. Καλογερόπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Abstract The Etruscans developed an impressive culture since 8th century BCE. Their art as special cultural expression attracted the attention of researchers and sightseers even before archeology turned to be an officially scientific discipline. The interest of Etruscans for burial rituals and the adoration of …

Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα

Παν. Αθανασόπουλος, Αρχαιολόγος Abstract The problems posed by Homeric geography, and especially the wanderings of Odysseus, had excited scholars and historians since antiquity. Starting from the journeys described in the Odyssey, two main contexts of research were developed. On the first context belong those who argued that the places Odysseus …

Before and after Alexander: Hellenism and Central Asia

Dimitris Cosmidis, historian and social anthropologist – Nikos Lyberis, Maitre des Conferences in the Paris VI University, Researcher of the CNRS: Περίληψη Εάν η σχέση μεταξύ Ελλήνων και Περσών δεν είναι ιστορία αγάπης και μίσους (μια άλλη πτυχή της αγάπης), είναι τουλάχιστον πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Οι περσικές στρατιωτικές εκστρατείες στη …

Οι απόψεις του M.D. Fullerton για τα Νεοαττικά Γλυπτά

Π. Κουτσόκωστας, Αρχαιολόγος: Abstract In a period where the traditional structures for the classification of Hellenistic structure are corroded, only one context has remained immutable, the characteristically classicistic late Hellenistic period that begins roughly about 150 BCE centered in Athens. The classification of sculptures according to the archaism is problematic, …

Προϊστορική τέχνη: κεραμεική, τοιχογραφία, μεταλλοτεχνία, μνημειακή γλυπτική

Ζ. Γκίνη, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Abstract Any attempt to highlight the elements of prehistoric art is a de facto complex process and requires specific typological and ideological classifications. Based on the above, this essay is divided into two separate sections. The first describes three prehistoric works -a Cycladic vase, a …

Το Kάστρο του Σοφικού

Ν. Βερνίκος (Ομότ. Καθ.), Σ. Δασκαλοπούλου (Ομότ. Καθ),  Κ. Καλογερόπουλος (Δρ.) Πανεπιστήμιο Αιγαίου ‘Όρος Τσάικας / Τζάλικας – Επιφανειακή επιθεώρηση ενός ξηρολιθικού οχυρού τείχους Παρουσίαση 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ξερολιθιά, Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Abstract The Municipality of Soligeia, where the specific inspection took place, includes the former communities of …

Νέγροι και Πυγμαίοι στην αρχαιοελληνική κεραμεική

Π. Αθανασόπουλος, Αρχαιολόγος: Abstract Depictions of Negroes and Pygmies occupy a special place in ancient Greek pottery and iconography. The artistic value and stylistic peculiarities of these vessels go hand in hand, in almost every case, with a disposition of a sociological and anthropological approach to the subject. Their entry …