Ετικέτα: <span>Πατριαρχική Σχολή Κωνσταντινούπολης</span>

Μανουήλ ο Κορίνθιος: Μέγας Ρήτωρ και Λογοθέτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

Θωμάς Μαφρέδας, Θεολόγος (MTh) – Υ/Δ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: Παραπομπή ως: Μαφρέδας, Θ. (2021), Μανουήλ ο Κορίνθιος: Μέγας Ρήτωρ και Λογοθέτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Archive, 17(2), σσ. 34-42. DOI:10.5281/zenodo.5071561, ARK:/13960/t50h5hc87 Abstract In this essay, an attempt is made to research the biographical data as well as the literary …