Ο Ρομαντισμός στην λογοτεχνία

Ανδρονίκη Μαστοράκη, (MSc) στην Συστηματική Φιλοσοφία: Παραπομπή ως: Μαστοράκη, Α. 2010, “Ο Ρομαντισμός στη λογοτεχνία,” Archive 6 (30 Νοε): 26-29 DOI: 10.5281/zenodo.4553509 Abstract The turn of the 18th century found the old continent in a state of generalized crisis. The rapid pace of urbanization and industrialization of European countries, after …

Ποιήματα ποιητικής: Καβάφης-Καρυωτάκης

Ανδρονίκη Μαστοράκη, MSc στη Συστηματική Φιλοσοφία, συγγραφέας και κριτικός: Παραπομπή ως: Μαστοράκη, Α. 2008. “Ποιήματα ποιητικής: Καβάφης-Καρυωτάκης”. Archive 4 (October 9): 31-36 DOI: 10.5281/zenodo.4567425 Abstract K.P. Cavafy and K.G. Karyotakis are two poets who have been active in the early 20th century. Their work, although unrecognized by their contemporaries, was …