Ετικέτα: <span>προϊστορική τέχνη</span>

Πολιτισμικές επαφές δυτικής Ανατολίας και νότιας Κρήτης στην εποχή του Χαλκού

Βασιλική Τουτσίδου, ΠΜΣ Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Παραπομπή ως: Τουτσίδου, Β. 2023. «Πολιτισμικές επαφές δυτικής Ανατολίας και νότιας Κρήτης στην εποχή του Χαλκού», Archive 19(2), (1 Νοε): 59-67. DOI: 10.5281/zenodo.10645613, ARK: /13960/s2fgb2tsb4t Abstract The present study examines the type of barrel-shaped vessels as an element of …

Προϊστορική τέχνη: κεραμεική, τοιχογραφία, μεταλλοτεχνία και μνημειακή γλυπτική

Ζωή Γκίνη, Πολιτισμικές Σπουδές, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παραπομπή ως: Γκίνη, Ζ. 2013. Προϊστορική τέχνη: κεραμεική, τοιχογραφία, μεταλλοτεχνία, μνημειακή γλυπτική. Archive, 9, (4 Δεκ): 38–46. DOI: 10.5281/zenodo.4539923, ARK:/13960/t3vv20p6m Abstract Any attempt to highlight the elements of prehistoric art is a de facto complex process and requires specific typological and ideological classifications. …