Ειρωνεία και Ουμανισμός στο Μωρίας Εγκώμιον

Ανδρονίκη Μαστοράκη, (MSc) στην Συστηματική Φιλοσοφία: Παραπομπή ως: Μαστοράκη, Α. 2012, Ειρωνεία και Ουμανισμός στο Μωρίας Εγκώμιον, Archive, 8, σσ. 6-9. DOI: DOI: 10.5281/zenodo.4542730 Abstract In order to present effectively the function of irony and its relation to the spirit of Humanism, we will use Erasmus’ work Moriae Encomium. Erasmus …